NASH+AIR+DESIGN+logo+av.jpg

 פתחי שירות
ותריסים למיזוג אוויר

Service Door for air-conditioning system

פתחים שירות ודלתות גישה פרימיום.

* פתחי שירות למערכות מיזוג אוויר

* פתחי גישה לנקודות חשמל ותקשורת.

* פתחי גישה למרכזיות אינסטלציה.

* דלתות גישה לארגזי תריסים.

תריסים מיוחדים למיזוג אוויר

  מדף ויסות אוטומטי 
MP - R לחץ נמוך ה

WhatsApp Image 2021-03-24 at 17.17.03.jpeg

מדף האיזון האוטומטי  MP-R שומרי על נפח זרימת אוויר קבוע ביישומי מיזוג אוויר ואורור.
הלהב מכוילת להתאמה אוטומטית ללחצים משתנים באמצעות פיזיקה (לא חשמל) המעניקים ל- ABV עצמאות בלחץ אמיתי.

מדף האיזון האוטומטי  MR MAX שומרי על נפח זרימת אוויר קבוע ביישומי מיזוג אוויר ואורור בלחץ גבוהה.
הלהב מכוילת להתאמה אוטומטית ללחצים משתנים באמצעות פיזיקה (לא חשמל) המעניקים ל- MR MAX עצמאות בלחץ אמיתי.

mr-max.jpg

פיתוח אביזרי ומערכות מיזוג אוויר

מערכות מיזוג אוויר

Interior Design

מערכות מיזוג אוויר מתקדמות.

* מפוחי מנחשון Fan Coils

* פקג' RoofTop

* צ'ילרים ומשאבות חום Chilers & HP

Spa Bath

חימום מים

מערכות חימום מים ע"י משאבות חום,  הטכנולוגיות המתקדמות ביותר  והחסכוני ביותר לחימום מים.

* דוד הברידים לחימום מים.

* משאבות חום לחימום מים סניטריים.

* משאבות חום לחימום ברכות ומקבעות.

וואלה נבחרים לוגו.jpg

050-6575294