מדף ויסות  אוטומטי

וסת האיזון האוטומטי ABV שומר על נפח זרימת אוויר קבוע ביישומי מיזוג אוויר ואורור.
הלהב מכוילת להתאמה אוטומטית ללחצים משתנים באמצעות פיזיקה
(לא חשמל) המעניקים ל- ABV עצמאות בלחץ אמיתי.

ABV Sizes Available • Airflow Range

Nominal 4" Diameter • 20 to 130 CFM

Nominal 5" Diameter • 20 to 130 CFM

Nominal 6" Diameter • 50 to 275 CFM

 

Note: Airflow range determined through +/- 10% of average airflow over 0.2" to 2" W.C.

KEY DESIGN FEATURES

ABV AUTOMATIC BALANCING VALVES

      יישומים      

לוויסות אוטומטי של יניקות אוויר מרכזיות *

לוויסות אספקת אוויר שווה ונכונה בתריסים אספקה *

לוויסות אספקת אוויר צח נכונה ליחידות מפוחי הנחשון *

כל יישומי HVAC עם לחץ סטטי בין 2.0 - 0.2 אינץ 

מתאים ליישום בטמפרטורות שבין -4 ° ל 65 מעלות צלזיוס

ויסות זרימת אוויר מדויק ואוטומטי במערכות אוורור אספקה או פליטה
במבנה מגורים או
בניין מסחרי

    איזון מסורתי    

איזון מסורתי לא יכול להגיב  *
לשינויים במערכת   

 יותר מדי אוורור  *
בזבוז אנרגיה =   

 מעט מדי אוורור  *
 איכות אוויר גרועה =   

 אפקט ארובה 

איזון מסורתי לא יכול להגיב  *
לשינויים במערכת   

 יותר מדי אוורור  *
בזבוז אנרגיה =   

 מעט מדי אוורור  *
 איכות אוויר גרועה =   

השימוש ב- ABV יוצר מערכת "איזון אוטומטי"

מערכת אוטומטית מאוזנת מבטיחה שיעורי אוורור נכונים ללא קשר לשינויי מערכת

איזון אוטומטי = פחות אנרגיה $ ו IAQ טוב יותר

  איזון "אוטומטי"  

הדגמה

קטלוג שיווקי

050-6575294